Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W600 x D610 x H860 mm
1.012.000 (Đã VAT)
W440 x D490 x H780 mm
407.000 (Đã VAT)
W440 x D500 x H835 mm
297.000 (Đã VAT)
W440 x D515 x H850 mm
308.000 (Đã VAT)
W440 x D500 x H835 mm
198.000 (Đã VAT)
Ø320x450mm
144.100 (Đã VAT)
¢315x450
198.000 (Đã VAT)
Ø315x450mm( chân sơn đen)
126.500 (Đã VAT)
W330 x D330 x H450mm
104.500 (Đã VAT)
W440xD440xH460mm
319.000 (Đã VAT)
W448 x D445 x H812
220.000 (Đã VAT)
W380 x D505 x H715 mm
1.318.900 (Đã VAT)
W380 x D380 x 520-670
418.000 (Đã VAT)
W300 x D300 x H450mm
143.000 (Đã VAT)
đường kính 370mm , cao 460mm
126.500 (Đã VAT)
470x490x910mm
357.500 (Đã VAT)
470x490x910mm
451.000 (Đã VAT)
300 x 300 x H465mm
161.700 (Đã VAT)
380 x 380 x H460mm
154.000 (Đã VAT)
370 x 370 x H460
161.700 (Đã VAT)
W, D Ø380 x H 460 mm
154.000 (Đã VAT)
W430 X D485 X 960
352.000 (Đã VAT)
W480 x D515 x H890 mm
275.000 (Đã VAT)
W420 x D500 x H820 mm
269.500 (Đã VAT)
W440 x D519 x H844 mm
365.200 (Đã VAT)
W425 x D440 x H1034 mm
341.000 (Đã VAT)
Ø365 x 300mm
154.000 (Đã VAT)
Ø365 x 450mm
126.500 (Đã VAT)
Ø365 x 450mm
159.500 (Đã VAT)
Ø365 x 300mm
126.500 (Đã VAT)
NỘI THẤT HÒA PHÁT