Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1700 x 710 x H1700mm
3.811.500 (Đã VAT)
W700 x D450 x H950mm
1.193.500 (Đã VAT)
W460x D460x H1500-1800mm
401.500 (Đã VAT)
W800 x D400 x H1600mm
2.750.000 (Đã VAT)
W400 x D380 x H890mm
1.309.000 (Đã VAT)
W2050 x D900 x H1700 mm
2.442.000 (Đã VAT)
W2100 x D900 x H1700
2.568.500 (Đã VAT)
W2020 x D900 x H1700mm
1.567.500 (Đã VAT)
W1800 x D650 x H800
1.567.500 (Đã VAT)
W2000 x D650x H800mm
1.941.500 (Đã VAT)
W1900 x D650 x H600mm
1.375.000 (Đã VAT)
W2100 x D900 x H1700
3.487.000 (Đã VAT)
NỘI THẤT HÒA PHÁT