Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W2800 x D1406 x H1100mm
6.215.000 (Đã VAT)
2420x1230x1150
7.511.900 (Đã VAT)
W2800 x D1200 x H1150mm
7.095.000 (Đã VAT)
W2820 x D2420 x H1100mm
12.650.000 (Đã VAT)
W2810 x D1420 x H1100mm
11.550.000 (Đã VAT)
2800x1406x1100mm
9.020.000 (Đã VAT)
W2420 x D1430 x H1150mm
7.865.000 (Đã VAT)
W2935 x D2735 x H1150mm
12.870.000 (Đã VAT)
W3160 x D2400 x H1150 mm
12.382.700 (Đã VAT)
W2400 x D1406 x H1100 mm
5.830.000 (Đã VAT)
W2800 x D1406 x H1100 mm
6.215.000 (Đã VAT)
W2400 x D1400 x H1100mm
9.570.000 (Đã VAT)
2788x1406x1100mm
9.350.000 (Đã VAT)
W2800 x D1200 x H1120 mm
7.465.700 (Đã VAT)
W2400 x D1200 x H1120 mm
4.463.800 (Đã VAT)
W2650 x D2000 x H1070 mm
7.931.000 (Đã VAT)