Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W620 x D(590÷725) x H845 mm
1.089.000 (Đã VAT)
W620 x D(590-725) x H845 mm
1.056.000 (Đã VAT)
W600 x D520 x H975 ÷ 1100mm
995.500 (Đã VAT)
W685 x D650 x H(1035÷1090) mm
1.518.000 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.501.500 (Đã VAT)
W560 x D620 x H930 ÷ 1010 mm
1.397.000 (Đã VAT)
W580 x D520 x H(950-1075) mm
1.056.000 (Đã VAT)
W580 x D520 x H(950-1075) mm
1.265.000 (Đã VAT)
W625 x D600x H(995-1120) mm
1.144.000 (Đã VAT)
W560 x D600 x H(1020÷1100) mm
1.386.000 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
1.892.000 (Đã VAT)
W660 x D650 x H(1135÷1260) mm
2.046.000 (Đã VAT)
W660 x D600 x H(1215-1295) mm
2.486.000 (Đã VAT)
W650 x D630 x H(1120-1200) mm
1.732.500 (Đã VAT)
W650 x D630 x H(1120-1200) mm
1.848.000 (Đã VAT)
W630xD630xH(1170-1250) mm
2.260.500 (Đã VAT)
W620 x D640 x H(1080-1135) mm
1.760.000 (Đã VAT)
W580 x D610 x H(1220-1300) mm
2.260.500 (Đã VAT)
W620 x D695 x H(1185-1265) mm
2.772.000 (Đã VAT)
MỚI
W620 x D695 x H(1185-1265) mm
2.414.500 (Đã VAT)
W585 x D690 x H(1140-1220) mm
2.370.500 (Đã VAT)
W650 x D630 x H(1120-1200) mm
2.068.000 (Đã VAT)
W600 x D(710-1030) x H(1160-1240) mm
2.004.200 (Đã VAT)
W620 x D695 x H(1000-1080) mm
2.299.000 (Đã VAT)
W650 x D530x H(1025-1105)
1.677.500 (Đã VAT)
W650 x D530x H(1025-1105) mm
2.128.500 (Đã VAT)
W630 x D(690-890) x H(1150-1230) mm
2.035.000 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.172.500 (Đã VAT)
W615 x D660 x H(1155-1235) mm
2.172.500 (Đã VAT)
W620 x D630 x H(1050 ÷1175) mm
1.248.500 (Đã VAT)