Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W900 x D400 x H2000 mm
4.785.000 (Đã VAT)
W900 x D400 x H2000mm
5.484.600 (Đã VAT)
W3200 x D460 x H2000mm
21.010.000 (Đã VAT)
W3200 x D460 x H2000mm
19.250.000 (Đã VAT)
W3200 x D460 x H2000mm
17.600.000 (Đã VAT)
W2400 x D480 x H2200 mm
12.650.000 (Đã VAT)
W2400 x D4800 x H2200mm
16.500.000 (Đã VAT)
W2000 x D450 x H2000 mm
7.700.000 (Đã VAT)
W1800 x D455 x H2000 mm
7.909.000 (Đã VAT)
W1800 x D400 x H2000 mm
7.444.800 (Đã VAT)
W1800 x D455 x H2000mm
12.430.000 (Đã VAT)
W1800 x D400 x H2000 mm
10.505.000 (Đã VAT)
W1350 x D400 x H2000 mm
6.798.000 (Đã VAT)
W1350 x D430 x H2000 mm
6.138.000 (Đã VAT)
W1350 x D400 x H2000 mm
8.965.000 (Đã VAT)
1350x430x2100mm
9.350.000 (Đã VAT)
W1200 x D400 x H2000 mm
5.346.000 (Đã VAT)
W1200 x D400 x H2000 mm
6.946.500 (Đã VAT)
W2000 x D450 x H2000 mm
10.395.000 (Đã VAT)