Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
15.510.000 (Đã VAT)
W3520 x D1800 x H1170mm
18.480.000 (Đã VAT)
W3520 x D1800 x H1170mm
18.480.000 (Đã VAT)
W3360 x D1930 x H820 - 960mm
13.282.500 (Đã VAT)
W3450 x D2000 x H800 - 920mm
13.200.000 (Đã VAT)
W3300 x D1950 x H800 - 980mm
13.750.000 (Đã VAT)
W3650 x D2070 xH800 - 980mm
17.050.000 (Đã VAT)
W3020x2420x 960 - 1080mm
13.530.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
22.330.000 (Đã VAT)
W2950 x D1750 x H900 mm
33.990.000 (Đã VAT)
W3360 x D1930 x H820 - 960mm
13.282.500 (Đã VAT)
W3450 x D2000 x H800 - 920mm
13.860.000 (Đã VAT)
W3300 x D1950 x H800 - 980mm
14.437.500 (Đã VAT)
W3650 x D2070 xH800 - 980mm
17.902.500 (Đã VAT)
W2810 x D930 x H890 mm
30.558.000 (Đã VAT)
W2490 x D1660 x H(800-950) mm
31.460.000 (Đã VAT)
W2950 x D1750 x H900 mm
35.200.000 (Đã VAT)
W2950 x D1750 x H900 mm
29.150.000 (Đã VAT)
W2600 x D1730 x H(750-900) mm
25.300.000 (Đã VAT)
W2560 x D1620 x H900 mm
28.600.000 (Đã VAT)
W2650xD1650xH(900-1040)
30.800.000 (Đã VAT)
W2720 x D1570 x H(750-920) mm
22.220.000 (Đã VAT)
W1920 x D920 x H920 mm
7.249.000 (Đã VAT)
W2000 x D960 x H860 mm
6.116.000 (Đã VAT)
W2170 x D880 x H890 mm
7.161.000 (Đã VAT)
W2150 x D800 x H850 mm
3.630.000 (Đã VAT)
W2100 x D850 x H900 mm
3.850.000 (Đã VAT)
W2160 x D1020 x H890 mm
17.490.000 (Đã VAT)
W3500xD1600xH850
18.150.000 (Đã VAT)
W2800xD1600xH850
13.750.000 (Đã VAT)