Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1900 x D914 x H800mm
1.265.000 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
1.980.000 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
2.420.000 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
1.870.000 (Đã VAT)
803.000 (Đã VAT)
W1807 x D350 x H1132 mm
4.532.000 (Đã VAT)
W916 x D350 x H1132 mm
2.453.000 (Đã VAT)
W1510 x D350 x H1132 mm
3.850.000 (Đã VAT)
W1213 x D350 x H1132 mm
3.146.000 (Đã VAT)
W1100 x D856 x H860mm
869.000 (Đã VAT)
W1200 x D850 x H750mm
781.000 (Đã VAT)
1200x450x750 mm
1.023.000 (Đã VAT)
1200x930x750
880.000 (Đã VAT)
1200x820x750
792.000 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
495.000 (Đã VAT)
Bàn: 700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
165.000 (Đã VAT)
W480 x D300 xH200mm
126.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
385.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H400mm
357.500 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
695.200 (Đã VAT)
1200x900x610
1.067.000 (Đã VAT)
1200x900x650
1.375.000 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
1200x500x630mm
588.500 (Đã VAT)
1200x500x690mm
599.500 (Đã VAT)
214.500 (Đã VAT)
400x360x410/690mm(hàng đặt)
225.500 (Đã VAT)
415x455x900mm(hàng đặt)
330.000 (Đã VAT)
330x310x340/570mm(hàng đặt)
192.500 (Đã VAT)