Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.552.000 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
2.233.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.810.500 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
2.491.500 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
1.100.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
1.045.000 (Đã VAT)
W650xD450xH720
770.000 (Đã VAT)
W590 x D690 x H860/960mm
3.509.000 (Đã VAT)
W640x1900x620
0 (Đã VAT)
W1900 x D914 x H800mm
0 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
0 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
0 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
0 (Đã VAT)
W1807 x D350 x H1132 mm
0 (Đã VAT)
W916 x D350 x H1132 mm
0 (Đã VAT)
W1510 x D350 x H1132 mm
0 (Đã VAT)
W1213 x D350 x H1132 mm
0 (Đã VAT)
W1100 x D856 x H860mm
0 (Đã VAT)
W1200 x D850 x H750mm
0 (Đã VAT)
1200x450x750 mm
0 (Đã VAT)
1200x930x750
0 (Đã VAT)
1200x820x750
0 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
0 (Đã VAT)
Bàn: 700x450x(670-750)
0 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
0 (Đã VAT)
W480 x D300 xH200mm
0 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
0 (Đã VAT)
W800 x D450 x H400mm
0 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
0 (Đã VAT)