Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
Ø700x18mm
300.300 (Đã VAT)
Ø600x18mm
200.200 (Đã VAT)
680mm x 340mm x 720mm
269.500 (Đã VAT)
7000mm x 400mm x 720mm
1.664.300 (Đã VAT)
430mm x 430mm x 710mm
988.900 (Đã VAT)
450mm x 450mm x 720mm
231.000 (Đã VAT)
W450 xD 450 x H675/935
728.200 (Đã VAT)
1.195.700 (Đã VAT)
W2400xD400xH1800mm.
8.008.000 (Đã VAT)
1200x300x950
2.519.000 (Đã VAT)
W950xD300xH950
2.299.000 (Đã VAT)
W2200 x D400 x H1950mm
16.010.500 (Đã VAT)
W1200xD400xH1950
6.011.500 (Đã VAT)
W600xD600xH740mm
1.349.700 (Đã VAT)
W550xD540xH720mm
440.000 (Đã VAT)
600xW600xH720
473.000 (Đã VAT)
Nội Thất Khu Công Cộng