Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
Ø700x18mm
300.300 (Đã VAT)
Ø600x18mm
200.200 (Đã VAT)
680mm x 340mm x 720mm
235.400 (Đã VAT)
7000mm x 400mm x 720mm
1.600.500 (Đã VAT)
430mm x 430mm x 710mm
950.400 (Đã VAT)
450mm x 450mm x 720mm
200.200 (Đã VAT)
W450 xD 450 x H675/935
699.600 (Đã VAT)
1.149.500 (Đã VAT)
W2400xD400xH1800mm.
8.008.000 (Đã VAT)
1200x300x950
2.519.000 (Đã VAT)
W950xD300xH950
2.299.000 (Đã VAT)
12.479.500 (Đã VAT)
W1200xD400xH1950
4.680.500 (Đã VAT)
W600xD600xH740mm
1.349.700 (Đã VAT)
W550xD540xH720mm
440.000 (Đã VAT)
600xW600xH720
473.000 (Đã VAT)
Nội Thất Khu Công Cộng