Bán hàng: 0918 74 8338 - 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W456 X D450 X H830
297.000 (Đã VAT)
456x450x830mm
308.000 (Đã VAT)
W440 x D470 x H1010mm
335.500 (Đã VAT)
W360 x D470 x H1055mm
381.700 (Đã VAT)
W415 x D475 x H1050mm
440.000 (Đã VAT)
W440 x D465 x H995mm
264.000 (Đã VAT)
W450 X D 465 X H 775
220.000 (Đã VAT)
400x480x1050 mm
330.000 (Đã VAT)
440x470x1010mm
288.200 (Đã VAT)
470xW460xH860
385.000 (Đã VAT)
W456 X D450 X H830
199.100 (Đã VAT)
540 x 460 x 860
434.500 (Đã VAT)
450x465x775 mm
297.000 (Đã VAT)
450x465x775
264.000 (Đã VAT)
440x470x1010mm
385.000 (Đã VAT)
W440 x D465 x H995mm
364.100 (Đã VAT)
440x465x995mm
374.000 (Đã VAT)
440x470x1010
330.000 (Đã VAT)
217.800 (Đã VAT)
W470 x D460 x H860mm
291.500 (Đã VAT)
ø320x(580-700)
495.000 (Đã VAT)
W320 x D320 x H580-700mm
440.000 (Đã VAT)
550x460x1000 mm
2.667.500 (Đã VAT)
550x450x1000 mm
1.518.000 (Đã VAT)
W600 x D450 x H1000mm
1.529.000 (Đã VAT)
W455 x D460 x H900mm
539.000 (Đã VAT)
640x475x960
891.000 (Đã VAT)
547x450x830mm
803.000 (Đã VAT)
W520 x D440 x H980mm
962.500 (Đã VAT)
410x420x860x975mm
896.500 (Đã VAT)