Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W800 x D400 x H855 mm
1.430.000 (Đã VAT)
W1200 x D400 x H855 mm
1.958.000 (Đã VAT)
W1200 x D400 x H855 mm
1.628.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H855 mm
1.364.000 (Đã VAT)
W3000 X D400 X H1990 (mm)
8.800.000 (Đã VAT)
W2805 x D400 x H1990 mm
6.490.000 (Đã VAT)
W2400 X D400 X H2000 (mm)
6.556.000 (Đã VAT)
W2000 X D400 X H2000 (mm)
6.006.000 (Đã VAT)