Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1800 x D900 x H750mm
3.234.000 (Đã VAT)
W1800 x D800 x H755mm
2.948.000 (Đã VAT)
W320 x D320 x H450mm
297.000 (Đã VAT)
W1500 x D750 x H750 mm
2.310.000 (Đã VAT)
W1500 x D750 x H750 mm
1.540.000 (Đã VAT)
1600 x sâu 750 x cao 750 mm
2.112.000 (Đã VAT)
W1680 xD1690 x H750
2.816.000 (Đã VAT)
W(1680) x D(1200) x H(B750, G4500)
2.051.500 (Đã VAT)
W1600 x D750 x H750 mm
2.585.000 (Đã VAT)
W1400 x D750 x H750 mm
1.485.000 (Đã VAT)
1500 x D750 x H750 mm
1.870.000 (Đã VAT)