Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W480xD470xH935m
1.281.500 (Đã VAT)
W620 x D750 x H800 mm
1.799.600 (Đã VAT)
W550 x D710 x H1120/1220 mm
2.070.200 (Đã VAT)
W550 x D690 x H920/1020 mm
1.899.700 (Đã VAT)
W590 x D560 x H840 mm
1.400.300 (Đã VAT)
W600xD700xH(1160-1260)mm
2.999.700 (Đã VAT)
W600xD700xH(1160-1260)mm
2.830.300 (Đã VAT)
W620xD670 x H111 -1190mm
3.720.200 (Đã VAT)
W600 x D690 x H860/960mm
2.950.200 (Đã VAT)
W600 x D690 x H1095/1180mm
4.470.400 (Đã VAT)
W590 x D690 x H1095/1180mm
4.939.000 (Đã VAT)
W590 x D690 x H860/960mm
3.209.800 (Đã VAT)
W):590,(D):610(H):920-1000 mm.
1.419.000 (Đã VAT)
W):590,(D):610(H):920-1000 mm.
1.589.500 (Đã VAT)
W460 x D500 x H780 mm
794.200 (Đã VAT)
W660xD570xH(925-1010)mm
1.540.000 (Đã VAT)
1230x680x800mm
3.201.000 (Đã VAT)
W420 x D490 x H735--855mm
627.000 (Đã VAT)
500x720x880mm
665.500 (Đã VAT)
00x720x880mm
610.500 (Đã VAT)
W560xD570xH(840-940)mm
880.000 (Đã VAT)
430x500x(840-940 ) mm
825.000 (Đã VAT)
440x500x(760-860 ) mm
836.000 (Đã VAT)
W465 x D510 x H 900mm
550.000 (Đã VAT)
W465 x D510 x H 900mm
638.000 (Đã VAT)
400x450x1000/1220
1.320.000 (Đã VAT)
420x470x940/1160mm
1.144.000 (Đã VAT)
W400 x D400 x H900-1120mm
1.595.000 (Đã VAT)
500x500x850/1070mm
1.320.000 (Đã VAT)
W400xD400xH680/901
1.320.000 (Đã VAT)