Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W480xD470xH935m
1.342.000 (Đã VAT)
W620 x D750 x H800 mm
1.950.300 (Đã VAT)
W550 x D710 x H1120/1220 mm
2.359.500 (Đã VAT)
W550 x D690 x H920/1020 mm
2.112.000 (Đã VAT)
W590 x D560 x H840 mm
1.562.000 (Đã VAT)
W600xD700xH(1160-1260)mm
3.481.500 (Đã VAT)
W600xD700xH(1160-1260)mm
3.300.000 (Đã VAT)
W620xD670 x H111 -1190mm
4.141.500 (Đã VAT)
W600 x D690 x H860/960mm
3.223.000 (Đã VAT)
W600 x D690 x H1095/1180mm
4.873.000 (Đã VAT)
W590 x D690 x H1095/1180mm
5.401.000 (Đã VAT)
W590 x D690 x H860/960mm
3.509.000 (Đã VAT)
W):590,(D):610(H):920-1000 mm.
1.569.700 (Đã VAT)
W):590,(D):610(H):920-1000 mm.
1.760.000 (Đã VAT)
W460 x D500 x H780 mm
869.000 (Đã VAT)
W660xD570xH(925-1010)mm
0 (Đã VAT)
1230x680x800mm
0 (Đã VAT)
W420 x D490 x H735--855mm
660.000 (Đã VAT)
500x720x880mm
783.200 (Đã VAT)
00x720x880mm
643.500 (Đã VAT)
W560xD570xH(840-940)mm
935.000 (Đã VAT)
430x500x(840-940 ) mm
880.000 (Đã VAT)
440x500x(760-860 ) mm
891.000 (Đã VAT)
W465 x D510 x H 900mm
597.300 (Đã VAT)
W465 x D510 x H 900mm
748.000 (Đã VAT)
400x450x1000/1220
1.391.500 (Đã VAT)
420x470x940/1160mm
0 (Đã VAT)
W400 x D400 x H900-1120mm
1.749.000 (Đã VAT)
500x500x850/1070mm
1.391.500 (Đã VAT)
W400xD400xH680/901
0 (Đã VAT)