Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
SẢN PHẨM CHÍNH
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
20.493.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
0 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760 mm
3.740.000 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D800 x H750 mm
2.629.000 (Đã VAT)
MỚI
W2700 x D2005 x H760 mm
9.845.000 (Đã VAT)
W2400 x D1050 x H760.
0 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
638.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
880.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
2.255.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
0 (Đã VAT)
1200x420x1989
0 (Đã VAT)
W800 x D400 x H1960 mm
0 (Đã VAT)
1200x800
0 (Đã VAT)
800 x 1200
0 (Đã VAT)
120x80 cm
0 (Đã VAT)
4000x1200cm
0 (Đã VAT)
W1600 x H1200 mm
0 (Đã VAT)
Rộng 502 x Sâu 560 x Cao 696mm
0 (Đã VAT)
Rộng 502 x Sâu 560 x Cao 696mm
0 (Đã VAT)
W481 x D560 x H677 mm
0 (Đã VAT)
W482 x D432 x H380mm
0 (Đã VAT)
W404 x D468 x H522 mm
0 (Đã VAT)
Vách dày 60mm tính theo m2
0 (Đã VAT)
Tính theo m2
0 (Đã VAT)
tính theo m2
0 (Đã VAT)
tính theo m2
0 (Đã VAT)
tính theo m2
0 (Đã VAT)

SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
577.500 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.017.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
20.493.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
2.255.000 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W412 x D363 x H360mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.914.000 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
2.310.000 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.937.000 (Đã VAT)
MỚI
W915 x D450 x 1830 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D900 x H760 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W3000 X D2000 X H760 (mm)
0 (Đã VAT)
MỚI
W2000 x D1000 x H760 mm
8.525.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
577.500 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
638.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
880.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.017.000 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
6.182.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.914.000 (Đã VAT)
MỚI
W630 x D660 x H(1215÷1295) mm
2.310.000 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.937.000 (Đã VAT)
1100 x 730 x 1270
0 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
0 (Đã VAT)
W1350 x D450 x H1830 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W915 x D450 x 1830 mm
0 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
638.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.017.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
0 (Đã VAT)
W1350 x D450 x H1830 mm
0 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830 mm
0 (Đã VAT)
W1800xD900xH750mm
3.019.500 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
6.017.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
20.493.000 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
2.255.000 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
6.182.000 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W2900 x D1730 x H(680-880) mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W585 x D680 x H(1180÷1260)m
1.914.000 (Đã VAT)
MỚI
W660 x D620-1450 x H1120-1200 mm
2.937.000 (Đã VAT)
Tin tức
Ý kiến khách hàng
© Được thiết kế và bản quyền 2018 bởi Thietkewebsitevn.net