Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1350 x D500 x H1850
4.400.000 (Đã VAT)
L620xW450xH1830
3.190.000 (Đã VAT)
L1530xW450xH1830
5.500.000 (Đã VAT)
1000xW450xH1950
3.410.000 (Đã VAT)
1155x580x1800
4.180.000 (Đã VAT)
W1400xD500xH1830
3.960.000 (Đã VAT)
W1400xD500xH1830
3.850.000 (Đã VAT)
W1855xD500xH1970
5.940.000 (Đã VAT)
W1209xD450xH1830
5.500.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H950 mm
1.430.000 (Đã VAT)
W1300x D 550x H 1970
4.950.000 (Đã VAT)
1400x500x1970mm
4.290.000 (Đã VAT)
W1400xD500xH1980
4.785.000 (Đã VAT)
W1000xD350xH1000
2.183.500 (Đã VAT)
655x150x1025mm
770.000 (Đã VAT)
1000x150x1025mm
1.045.000 (Đã VAT)
460x620x1335 mm
2.579.500 (Đã VAT)
460x620x1031 mm
2.365.000 (Đã VAT)
915x450x1830
3.388.000 (Đã VAT)
764x450x1830mm
2.530.000 (Đã VAT)
W380 x D450 x H1830mm
1.485.000 (Đã VAT)
W380 x D450 x H1830mm
1.375.000 (Đã VAT)
1000x450x1830
3.245.000 (Đã VAT)
380x450x1830
1.716.000 (Đã VAT)
915x450x1830
4.180.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
3.410.000 (Đã VAT)
915x450x1830mm
3.217.500 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
2.695.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
2.530.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
2.343.000 (Đã VAT)