Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
L1190xW510xH1590
814.000 (Đã VAT)
L1393xW500xH(1260-1580)
489.500 (Đã VAT)
L905xW400xH1218
660.000 (Đã VAT)
W628xH1715
374.000 (Đã VAT)
W628xH1715
517.000 (Đã VAT)
W628xH1715
418.000 (Đã VAT)
L1175xW450xH (80-800)
385.000 (Đã VAT)
L1010xW390xH (675-815)
385.000 (Đã VAT)
620x450x1100
577.500 (Đã VAT)
780x450x1330
687.500 (Đã VAT)
935x490x1590
858.000 (Đã VAT)
L1530xW660xH775
1.023.000 (Đã VAT)
Dài 1760 x Rộng 675 x Cao 800 (mm)
891.000 (Đã VAT)
2.530.000 (Đã VAT)
L1600xW550xH250
770.000 (Đã VAT)
1875x680x25
803.000 (Đã VAT)
W2600xD900xH980
1.320.000 (Đã VAT)
w1600xd900x760
8.899.000 (Đã VAT)
W1400-1800xD900xH760(mm).
7.535.000 (Đã VAT)
W800 x D800 x H360mm
1.078.000 (Đã VAT)
W1800 x D400 x H380mm
3.135.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H380mm
0 (Đã VAT)
15.510.000 (Đã VAT)
W3520 x D1800 x H1170mm
18.480.000 (Đã VAT)
W3520 x D1800 x H1170mm
18.480.000 (Đã VAT)
W3360 x D1930 x H820 - 960mm
13.282.500 (Đã VAT)
W3450 x D2000 x H800 - 920mm
13.200.000 (Đã VAT)
W3300 x D1950 x H800 - 980mm
13.750.000 (Đã VAT)
W3650 x D2070 xH800 - 980mm
17.050.000 (Đã VAT)