Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W480 x D300 xH200mm
126.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
385.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H400mm
357.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H550mm
401.500 (Đã VAT)
W900 x D450 x H500mm
297.000 (Đã VAT)
900 x 450 x 500
660.000 (Đã VAT)
350x 320 x300x 550mm
181.500 (Đã VAT)
W350xD320xH270,H510
126.500 (Đã VAT)
350x365x300x550mm
137.500 (Đã VAT)
W350 x D360 x H1:270/H:510
335.500 (Đã VAT)
900x450x460mm,ghế : 320x340x270x510mm
616.000 (Đã VAT)
900x450x500mm
671.000 (Đã VAT)
W900 x D450 x H460mm
258.500 (Đã VAT)
W900 x D450 x H500mm
297.000 (Đã VAT)
900 x 450 x 500
357.500 (Đã VAT)
900x450x500
528.000 (Đã VAT)
W585 x D405 x H200 mm
154.000 (Đã VAT)
giá 1 bàn 2 ghế
676.500 (Đã VAT)
W900 x D450 x H500mm
517.000 (Đã VAT)
Gía 1 bàn+2 ghế
627.000 (Đã VAT)
Gía trên bao gôm 1 bàn 2 ghế
489.500 (Đã VAT)
900x450x460 mm
346.500 (Đã VAT)
W900 x D450 x H460mm
275.000 (Đã VAT)