Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
GiáW680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
2.640.000 (Đã VAT)
W640 x D670 x H(1115÷1240) mm
1.056.000 (Đã VAT)
W680 x D780 x H(1175-1230) mm
5.203.000 (Đã VAT)
W670 x D710 x H(1045-1100) mm
3.949.000 (Đã VAT)
W680 x D780 x H1175 ÷ 1230mm
4.455.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
W690 x D780 x H(1175÷1230) mm
4.004.000 (Đã VAT)
W660 x D740 x H(1100÷1155) mm
3.701.500 (Đã VAT)
W750 x D760 x H1290 mm
11.715.000 (Đã VAT)
W660x D750 x H1160-1215 mm
4.004.000 (Đã VAT)
W660 x D765 x H(1165-1220) mm
4.730.000 (Đã VAT)
W690 x D800 x H(1150-1210) mm.
4.801.500 (Đã VAT)
W645 x D740 x H1120 - 1175mm
3.905.000 (Đã VAT)
W820xD1000xH(1230-1285)
9.097.000 (Đã VAT)
W750 x D760 x H1290 mm
11.495.000 (Đã VAT)
W650 x D720 x H1075-1130 (mm)
3.649.800 (Đã VAT)
W810x D890x H 1205-1260mm
9.460.000 (Đã VAT)
W810xD(930-1090)xH(1175÷1230)
9.097.000 (Đã VAT)
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.653.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.169.000 (Đã VAT)
W690 x D755 x H1100-1155mm
3.905.000 (Đã VAT)
W660xD(730-1520)xH(1160-1215)
4.840.000 (Đã VAT)
W690 x D820 x H(1135-1190) mm
4.653.000 (Đã VAT)
W690xD800÷1330xH1190÷1245mm
5.500.000 (Đã VAT)
W690xD(780-1140)xH(1190-1245)
5.599.000 (Đã VAT)
710x(460-600)x(1130-1190)
4.895.000 (Đã VAT)
W710xD620xH(1130-1190)
4.840.000 (Đã VAT)
L800xW400xH800
0 (Đã VAT)
W875 x D(985-1485) x H1275 mm
19.030.000 (Đã VAT)
W1800xD1600xH740
7.920.000 (Đã VAT)