Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W910 x D480 x H730mm
495.000 (Đã VAT)
Bàn: 700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
165.000 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
695.200 (Đã VAT)
1200x900x610
1.067.000 (Đã VAT)
1200x900x650
1.375.000 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
1200x500x630mm
588.500 (Đã VAT)
1200x500x690mm
599.500 (Đã VAT)
214.500 (Đã VAT)
400x360x410/690mm(hàng đặt)
225.500 (Đã VAT)
415x455x900mm(hàng đặt)
330.000 (Đã VAT)
330x310x340/570mm(hàng đặt)
192.500 (Đã VAT)
1.006.500 (Đã VAT)
800x500x(580-732) Ghế: 400x440x(340-430)
1.562.000 (Đã VAT)
W1200xD500xH570
577.500 (Đã VAT)
1200x900x750 mm
995.500 (Đã VAT)
990.000 (Đã VAT)
W1000 x D600 x H1030mm
880.000 (Đã VAT)
W700xD450xH748 G: W345xD410xH695
660.000 (Đã VAT)
B:700x500x(590-680)
880.000 (Đã VAT)
W600 x D600 x H610.
1.512.500 (Đã VAT)
W600 x D600 x H700.
1.712.700 (Đã VAT)
W 270 x D340 x H540mm
110.000 (Đã VAT)
800X500X630,
1.393.700 (Đã VAT)
W1000 xD805xH1:330 xH2 550 x H610mm
638.000 (Đã VAT)
W1100 x D803 x H1 330 x H550mm
770.000 (Đã VAT)
W800 x D500 x H590--740mm
792.000 (Đã VAT)
W800 x D500 x H 700--820mm
803.000 (Đã VAT)
800x500= H590÷740
940.500 (Đã VAT)