Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
1.999.800 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
1.749.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.189.000 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
1.929.400 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
869.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
899.800 (Đã VAT)
W650xD450xH720
715.000 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
495.000 (Đã VAT)
Bàn: 700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
165.000 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
695.200 (Đã VAT)
1200x900x610
1.067.000 (Đã VAT)
1200x900x650
1.375.000 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
1200x500x630mm
588.500 (Đã VAT)
1200x500x690mm
599.500 (Đã VAT)
214.500 (Đã VAT)
400x360x410/690mm(hàng đặt)
225.500 (Đã VAT)
415x455x900mm(hàng đặt)
330.000 (Đã VAT)
330x310x340/570mm(hàng đặt)
192.500 (Đã VAT)
1.006.500 (Đã VAT)
800x500x(580-732) Ghế: 400x440x(340-430)
1.562.000 (Đã VAT)
W1200xD500xH570
577.500 (Đã VAT)
1200x900x750 mm
995.500 (Đã VAT)
W800xD500xH680
990.000 (Đã VAT)
W1000 x D600 x H1030mm
880.000 (Đã VAT)
W700xD450xH748 G: W345xD410xH695
660.000 (Đã VAT)
B:700x500x(590-680)
880.000 (Đã VAT)
W600 x D600 x H610.
1.512.500 (Đã VAT)
W600 x D600 x H700.
1.712.700 (Đã VAT)