Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
Ø700x18mm
300.300 (Đã VAT)
Ø600x18mm
200.200 (Đã VAT)
680mm x 340mm x 720mm
235.400 (Đã VAT)
7000mm x 400mm x 720mm
1.600.500 (Đã VAT)
430mm x 430mm x 710mm
950.400 (Đã VAT)
450mm x 450mm x 720mm
200.200 (Đã VAT)
W450 xD 450 x H675/935
699.600 (Đã VAT)
1.149.500 (Đã VAT)
W2400xD400xH1800mm.
8.008.000 (Đã VAT)
1200x300x950
2.519.000 (Đã VAT)
W950xD300xH950
2.299.000 (Đã VAT)
W2200 x D400 x H1950mm
12.479.500 (Đã VAT)
W1200xD400xH1950
4.680.500 (Đã VAT)
W600xD600xH740mm
1.349.700 (Đã VAT)
2450x450x970
0 (Đã VAT)
L1510xW450xH970
0 (Đã VAT)
710x(460-600)x(1130-1190)
4.895.000 (Đã VAT)
W710xD620xH(1130-1190)
4.840.000 (Đã VAT)
W550xD540xH720mm
440.000 (Đã VAT)
W1800 x D668 x H1000 mm
3.025.000 (Đã VAT)
W3000 x D688 x H400-800mm
4.862.000 (Đã VAT)
W2600 x D688 x H800 mm.
3.547.500 (Đã VAT)
W1800 x D688 x H400-800mm
3.129.500 (Đã VAT)
W1250 X D688 X H400-800
2.101.000 (Đã VAT)
1230x680x800mm
3.201.000 (Đã VAT)
1800x680x800mm
4.147.000 (Đã VAT)
2390x680x800mm
5.093.000 (Đã VAT)
W410 x D450 x H405mm
418.000 (Đã VAT)
W420 x D460 x H305 mm
374.000 (Đã VAT)
W410 x D410 x H170mm
308.000 (Đã VAT)
Nội Thất Khu Công Cộng