Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W3200 x D1050 x H760.
16.219.500 (Đã VAT)
W3200 x D1050 x H760mm
11.269.500 (Đã VAT)
W2400 x D1050 x H760.
9.315.900 (Đã VAT)
W2400 x D1050 x H760.
12.809.500 (Đã VAT)
W2400 x D1050 x H760.
15.186.600 (Đã VAT)
W1800 x D950 x H760.
10.747.000 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760.
5.121.600 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760.
8.462.300 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760.
5.608.900 (Đã VAT)
W1800 x D950 x H760mm
11.966.900 (Đã VAT)
MỚI
1800x950x760mm
7.337.000 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760.
9.014.500 (Đã VAT)
W1800 x D900 x H760.
7.016.900 (Đã VAT)
W1800 x D950 x H760
12.953.600 (Đã VAT)
1800 x 950 x 760mm
6.820.000 (Đã VAT)
Rộng 2100 x Sâu 2000 x Cao 745 mm
16.868.500 (Đã VAT)
Rộng 2100 x Sâu 2000 x Cao 745 mm
16.868.500 (Đã VAT)
2100 x 1000 x 760mm
18.232.500 (Đã VAT)