Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W585 x D630 x H(1000÷1125) mm
1.028.500 (Đã VAT)
W620 x D660 x H995 ÷ 1120 mm
1.068.100 (Đã VAT)
W580 x D610 x H(1000÷1125) mm
902.000 (Đã VAT)
W560 x D630 x H950 ÷ 1080 mm
805.200 (Đã VAT)
W590 x D590 x H(955÷1080) mm
935.000 (Đã VAT)
W610 x D610 x H(1010÷1135)mm
1.039.500 (Đã VAT)
W600 x D680 x H990-1020 mm
1.045.000 (Đã VAT)
W585 x D630 x H(985÷1110) mm
885.500 (Đã VAT)
W610 x D650 x H950 -1080mm
1.045.000 (Đã VAT)
W560 x D640 x H(980÷1105) mm
924.000 (Đã VAT)
W600 x D640 x H1020 - 1145mm
2.321.000 (Đã VAT)
W600 x D640 x H1020 - 1145mm
1.111.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1155) mm
1.542.200 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1155) mm
2.321.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1155) mm
1.688.500 (Đã VAT)
W600 x D640 x H1020 - 1145mm
1.226.500 (Đã VAT)
W590 x D600 x H(1020-1100) mm
1.479.500 (Đã VAT)