Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W460 x D620 x H735 mm
1.980.000 (Đã VAT)
W465 x D620 x H1016 mm
2.354.000 (Đã VAT)
W465 x D620 x 1320 mm
2.750.000 (Đã VAT)
W380 x D457 x H1320 mm
2.772.000 (Đã VAT)
W380 x D457 x 918 mm
2.090.000 (Đã VAT)
W380 x D457 x 676 mm
1.650.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1348 mm
3.630.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H915 mm
1.980.000 (Đã VAT)