Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
2.640.000 (Đã VAT)
W440 x D540 x H(900÷ 1025) mm
484.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
423.500 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H(935-1060) mm
858.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H935-1060 mm
770.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(955 – 1035) mm
1.028.500 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(985 – 1110) mm
858.000 (Đã VAT)
W640 x D670 x H(1115÷1240) mm
1.056.000 (Đã VAT)
W680 x D780 x H(1175-1230) mm
5.203.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
704.000 (Đã VAT)
W670 x D710 x H(1045-1100) mm
3.949.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
687.500 (Đã VAT)
W680 x D780 x H1175 ÷ 1230mm
4.455.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
W690 x D780 x H(1175÷1230) mm
4.004.000 (Đã VAT)
W660 x D740 x H(1100÷1155) mm
3.701.500 (Đã VAT)
W750 x D760 x H1290 mm
11.715.000 (Đã VAT)
W660x D750 x H1160-1215 mm
4.004.000 (Đã VAT)
W660 x D765 x H(1165-1220) mm
4.730.000 (Đã VAT)
W690 x D800 x H(1150-1210) mm.
4.801.500 (Đã VAT)
W645 x D740 x H1120 - 1175mm
3.905.000 (Đã VAT)
W820xD1000xH(1230-1285)
9.097.000 (Đã VAT)
W750 x D760 x H1290 mm
11.495.000 (Đã VAT)
W650 x D720 x H1075-1130 (mm)
3.649.800 (Đã VAT)
W810x D890x H 1205-1260mm
9.460.000 (Đã VAT)
W810xD(930-1090)xH(1175÷1230)
9.097.000 (Đã VAT)
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.653.000 (Đã VAT)
MỚI
W860 x D930 x H(1295-1350) mm
15.169.000 (Đã VAT)
W690 x D755 x H1100-1155mm
3.905.000 (Đã VAT)