Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
Rộng 475 x Sâu 585 x Cao 850 mm
451.000 (Đã VAT)
W430 x D520 x H1050 mm
583.000 (Đã VAT)
W425 x D530 x H970 mm
748.000 (Đã VAT)
1500 x640-850x870mm
3.531.000 (Đã VAT)
W640 x D610 x H1015 mm
1.281.500 (Đã VAT)
W640 x D580 x H950 mm
1.760.000 (Đã VAT)
W685 x D610 x H1015 mm
1.221.000 (Đã VAT)
W590 x D660 x H990 mm
1.094.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.229.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.306.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.389.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.493.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
2.095.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm 1 chỗ
2.183.500 (Đã VAT)
W640 x D640 x 1015mm
1.160.500 (Đã VAT)
W640 x D760-900 x H1000mm
7.535.000 (Đã VAT)
W640 x D(740-860) x H1000 mm
3.729.000 (Đã VAT)
W640 x D(740-860) x H1000 mm
3.927.000 (Đã VAT)
W700 x D740 x H1080 mm
4.724.500 (Đã VAT)
W700 x D740 x H1080 mm
4.884.000 (Đã VAT)
W640 x D760-900 x H1000mm
5.038.000 (Đã VAT)
W700 x D740 x H1080 mm
5.225.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.147.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
2.750.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
2.827.000 (Đã VAT)
W640 x D760-900 x H1000mm
4.180.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
2.013.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
2.249.500 (Đã VAT)
W670 x D670 ÷ 780 x H1030mm
2.464.000 (Đã VAT)
W640 x D(740-860) x H1000 mm
3.558.500 (Đã VAT)