Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
w1600xd900x760
8.899.000 (Đã VAT)
W1400-1800xD900xH760(mm).
7.535.000 (Đã VAT)
W700 x D600 x H750 mm
1.881.000 (Đã VAT)
W560 x D595 x H905 mm
1.881.000 (Đã VAT)
1 bàn,2 ghế
2.090.000 (Đã VAT)
W465 x D525 x H820mm
577.500 (Đã VAT)
W465 x D490 x H835mm
627.000 (Đã VAT)
W460 x D530 x H730mm
715.000 (Đã VAT)
W560 x D500 x H800mm
573.100 (Đã VAT)
W460 x D525 x H815mm
477.400 (Đã VAT)
Φ900 x H750mm
1.320.000 (Đã VAT)
Φ1000 x H750mm
1.485.000 (Đã VAT)
585x405x290
275.000 (Đã VAT)
W750 x D510 x H290mm
352.000 (Đã VAT)
900x900x720mm
4.609.000 (Đã VAT)
1600x800x750
8.701.000 (Đã VAT)
1600x800x750
10.065.000 (Đã VAT)
Ø600 x H950 ÷ 1070mm
1.039.500 (Đã VAT)
3.588.200 (Đã VAT)
W440 x D585 x H980 mm
819.500 (Đã VAT)
4.070.000 (Đã VAT)
1 bàn+ 4 ghế
4.554.000 (Đã VAT)
1 bàn+4 ghế
4.620.000 (Đã VAT)
1 bàn + 6 ghế
5.291.000 (Đã VAT)
Ø900 x 720mm
3.641.000 (Đã VAT)
Bàn BA116: W1300 x D800 x H760 mm - Ghế GA116: W450 x D520 x H940 mm
11.935.000 (Đã VAT)
Bàn BA119: W1300 x D800 x H760 mm - Ghế GA119: W440 x D480 x H900 mm
8.470.000 (Đã VAT)