Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W800 x D400 x H855 mm
1.430.000 (Đã VAT)
W1200 x D400 x H855 mm
1.958.000 (Đã VAT)
W1200 x D400 x H855 mm
1.628.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H855 mm
1.364.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H 2036
5.808.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H 2036
4.086.500 (Đã VAT)
W2400 x D450 x H 2036
11.550.000 (Đã VAT)
W2600 x D450 x H 2036
10.604.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H2000mm
9.559.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H2000mm
10.329.000 (Đã VAT)
W3600 x D450 x H 2036
16.588.000 (Đã VAT)
W1200 x D410 x H 2036
5.478.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H 2036
4.031.500 (Đã VAT)
W1000 x D410 x H 1793
2.709.300 (Đã VAT)
W800 x D450 x H 2036
4.086.500 (Đã VAT)
W1800 x D435 x H 2002
7.799.000 (Đã VAT)
W1800 x D402 x H 2002
7.931.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H 2036
5.808.000 (Đã VAT)
1350x400x2000
4.928.000 (Đã VAT)
900x400x2000
3.520.000 (Đã VAT)
2200x530x2000
8.778.000 (Đã VAT)
1800X420X2000
6.930.000 (Đã VAT)
Dài 1350 x Rộng 450 x Cao 2000 mm
5.060.000 (Đã VAT)
W1800 x D400 x H2000mm
6.600.000 (Đã VAT)
W2000 x D468 x H1850 mm
6.594.500 (Đã VAT)
W3000 X D400 X H1990 (mm)
8.800.000 (Đã VAT)
W2805 x D400 x H1990 mm
6.490.000 (Đã VAT)
W2400 X D400 X H2000 (mm)
6.556.000 (Đã VAT)
W2000 X D400 X H2000 (mm)
6.006.000 (Đã VAT)