Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1400 x D700 x H750 mm
1.364.000 (Đã VAT)
W1200xD560xH750
1.182.500 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.232.000 (Đã VAT)
W1800 x D800 x H750.
1.816.100 (Đã VAT)
W1800 x D700 x H750 mm
1.678.600 (Đã VAT)
W1600 x D700 x H750.
1.540.000 (Đã VAT)
W1000 x D600 x H745mm
753.500 (Đã VAT)
W1400 x D700 x H745mm
1.032.900 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H745mm
913.000 (Đã VAT)
W1600 x D700 x H745mm
1.144.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H745 mm
826.100 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H745 mm
826.100 (Đã VAT)
W1000 x D600 x H745mm
753.500 (Đã VAT)
W1600 x D700 x H745 mm
1.144.000 (Đã VAT)
W1400 x D700 x H745 mm
1.034.000 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H745 mm
913.000 (Đã VAT)
902.000 (Đã VAT)
vách dày 32mm, tính theo m2
792.000 (Đã VAT)
Vách dày 32mm tính theo m2
990.000 (Đã VAT)
vách dày 32mm, tính theo m2
803.000 (Đã VAT)
vách dày 32mm, tính theo m2
737.000 (Đã VAT)
vách dày 50mm, tính theo m2
1.122.000 (Đã VAT)
Vách dày 50mm tính theo m2
990.000 (Đã VAT)
Vách dày 50mm tính theo m2
919.600 (Đã VAT)
Vách dày 60mm tính theo m2
1.177.000 (Đã VAT)
Vách dày 60mm tính theo m2
1.045.000 (Đã VAT)