Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1200 x D600 x H750 mm
1.870.000 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H750 mm
1.999.800 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H750mm
1.903.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
1.749.000 (Đã VAT)
W1200xD500xH750mm
1.826.000 (Đã VAT)
Rộng 475 x Sâu 585 x Cao 850 mm
451.000 (Đã VAT)
W1200 x D500 x H750mm
781.000 (Đã VAT)
W1200 x D500 x H750 mm
836.000 (Đã VAT)
450x450x1000mm
1.028.500 (Đã VAT)
450x450x940
964.700 (Đã VAT)
550x460x1000 mm
2.667.500 (Đã VAT)
550x450x1000 mm
1.518.000 (Đã VAT)
W600 x D450 x H1000mm
1.529.000 (Đã VAT)
450x450x940mm
995.500 (Đã VAT)
W450 x D590 x H955mm
524.700 (Đã VAT)
480 X 490 X 760mm
467.500 (Đã VAT)
W640 x D610 x H1015 mm
1.281.500 (Đã VAT)
W640 x D580 x H950 mm
1.760.000 (Đã VAT)
W685 x D610 x H1015 mm
1.221.000 (Đã VAT)
W590 x D660 x H990 mm
1.094.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.229.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.306.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.389.000 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
4.493.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm
2.095.500 (Đã VAT)
W650 x D(740-860) x H1000 mm 1 chỗ
2.183.500 (Đã VAT)
W640 x D640 x 1015mm
1.160.500 (Đã VAT)
W640 x D760-900 x H1000mm
7.535.000 (Đã VAT)
W640 x D(740-860) x H1000 mm
3.729.000 (Đã VAT)
W640 x D(740-860) x H1000 mm
3.927.000 (Đã VAT)