Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W465 x D620 x H1310 mm
2.999.700 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
1.999.800 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
1.749.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.189.000 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
1.929.400 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
869.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
899.800 (Đã VAT)
W650xD450xH720
715.000 (Đã VAT)
W800xD600xH1200mm
2.860.000 (Đã VAT)
W800xD600xH1200
2.139.500 (Đã VAT)
W600 x D610 x H860 mm
1.012.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
1.870.000 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H750 mm
1.999.800 (Đã VAT)
W1400 x D600 x H750mm
1.903.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
1.749.000 (Đã VAT)
W1200xD500xH750mm
1.826.000 (Đã VAT)
Rộng 475 x Sâu 585 x Cao 850 mm
451.000 (Đã VAT)
W1200 x D500 x H750mm
781.000 (Đã VAT)
W1200 x D500 x H750 mm
836.000 (Đã VAT)
450x450x1000mm
1.028.500 (Đã VAT)
450x450x940
964.700 (Đã VAT)
550x460x1000 mm
2.667.500 (Đã VAT)
550x450x1000 mm
1.518.000 (Đã VAT)
W600 x D450 x H1000mm
1.529.000 (Đã VAT)
450x450x940mm
995.500 (Đã VAT)
W450 x D590 x H955mm
524.700 (Đã VAT)
480 X 490 X 760mm
467.500 (Đã VAT)
W640 x D610 x H1015 mm
1.281.500 (Đã VAT)
W640 x D580 x H950 mm
1.760.000 (Đã VAT)
W685 x D610 x H1015 mm
1.221.000 (Đã VAT)