Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W2650 X D1900 X H760 (mm)
9.856.000 (Đã VAT)
MỚI
W3000 X D2000 X H760 (mm)
0 (Đã VAT)
W1800 X D1800 X H760 (mm)
6.875.000 (Đã VAT)
W2400 X D1800 X H760 (mm)
7.997.000 (Đã VAT)
W2000 X D1800 X H760 (mm)
7.194.000 (Đã VAT)
W2400 x D1800 x H750 mm
6.501.000 (Đã VAT)
MỚI
W1800 x D800 x H750 mm
2.629.000 (Đã VAT)
W2000 x D1800 x H750 mm
5.434.000 (Đã VAT)
MỚI
W2700 x D2005 x H760 mm
9.845.000 (Đã VAT)