Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
nôi
W1600 x D400 x H370 mm
2.090.000 (Đã VAT)
w1600xd900x760
8.899.000 (Đã VAT)
W1400-1800xD900xH760(mm).
7.535.000 (Đã VAT)
W1070 x D550 x H2000 mm
0 (Đã VAT)
W700 x D600 x H750 mm
1.881.000 (Đã VAT)
W560 x D595 x H905 mm
1.881.000 (Đã VAT)
1 bàn,2 ghế
2.090.000 (Đã VAT)
W440 x D560 x H970 mm
660.000 (Đã VAT)
W430 x D560 x H1020 mm
660.000 (Đã VAT)
W440 x D540 x H990 mm
7.480.000 (Đã VAT)
W2050 x D400 x H420mm
4.730.000 (Đã VAT)
ф800 x 730mm
649.000 (Đã VAT)
ф1200 x 730mm
1.243.000 (Đã VAT)
ф900 x 730mm
803.000 (Đã VAT)
ф900 x 730
709.500 (Đã VAT)
ф1000 x 730mm
803.000 (Đã VAT)
1400 x 800 x 730mm
1.221.000 (Đã VAT)
1200 x 700 x 730mm
924.000 (Đã VAT)
1000 x 600 x 730mm
786.500 (Đã VAT)
1000 x 600 x 730mm
786.500 (Đã VAT)
1400 x 800 x 730mm
946.000 (Đã VAT)
1400 x 800 x 730mm
1.100.000 (Đã VAT)
900x900x720mm
4.609.000 (Đã VAT)
1600x800x750
8.701.000 (Đã VAT)
1600x800x750
10.065.000 (Đã VAT)
Ø600 x H950 ÷ 1070mm
1.039.500 (Đã VAT)