Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1100 x D856 x H860mm
869.000 (Đã VAT)
W1200 x D850 x H750mm
781.000 (Đã VAT)
1200x450x750 mm
1.023.000 (Đã VAT)
1200x930x750
880.000 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
495.000 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
165.000 (Đã VAT)
W480 x D300 xH200mm
126.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
385.000 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
695.200 (Đã VAT)
1200x900x610
1.067.000 (Đã VAT)
1200x900x650
1.375.000 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
1200x500x630mm
588.500 (Đã VAT)
1200x500x690mm
599.500 (Đã VAT)
214.500 (Đã VAT)
400x360x410/690mm(hàng đặt)
225.500 (Đã VAT)
415x455x900mm(hàng đặt)
330.000 (Đã VAT)
330x310x340/570mm(hàng đặt)
192.500 (Đã VAT)
1.006.500 (Đã VAT)
800x500x(580-732) Ghế: 400x440x(340-430)
1.562.000 (Đã VAT)
W1200xD500xH570
577.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H550mm
401.500 (Đã VAT)
1200x900x750 mm
995.500 (Đã VAT)
B:700x500x(590-680)
880.000 (Đã VAT)
907.500 (Đã VAT)
W450 x D430 x H860mm(hàng đặt)
286.000 (Đã VAT)
W2400 x D920 x H750mm
1.551.000 (Đã VAT)
1200x900x650mm
753.500 (Đã VAT)
W950 x D480 x H725mm
544.500 (Đã VAT)
W900 x D450 x H500mm
297.000 (Đã VAT)