Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
1.078.000 (Đã VAT)
W650 x D650 x H(1095 ÷ 1220) mm
1.661.000 (Đã VAT)
W650 x D650 x H(1095 ÷ 1220) mm
2.893.000 (Đã VAT)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
1.892.000 (Đã VAT)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.112.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
2.772.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
1.974.500 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
1.782.000 (Đã VAT)
W660 x D(730-1520) x H(1160-1215) mm
4.829.000 (Đã VAT)
W650 x D720 x H(1075-1130) mm
3.047.000 (Đã VAT)
W650 x D720 x H(1075-1130) mm
3.184.500 (Đã VAT)
W645 x D740 x H1120 - 1175mm
3.883.000 (Đã VAT)
W660x D750 x H1160-1215 mm
4.125.000 (Đã VAT)
W535 x D640 x H970 mm
1.331.000 (Đã VAT)
W590 x D(670÷1610) x H(1130÷1210) mm
2.706.000 (Đã VAT)
W590 x D(620÷1610) x H(1250÷910) mm
3.014.000 (Đã VAT)
W645 x D(645÷1600) x H(1040÷1165) mm
4.048.000 (Đã VAT)
W650 x D660 x H(1150÷1230) mm
0 (Đã VAT)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.551.000 (Đã VAT)
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
5.610.000 (Đã VAT)
W680 x D(680÷870) x H(1000÷1080)mm
6.237.000 (Đã VAT)
W680 x D(680÷870) x H(1000÷1080)mm
3.575.000 (Đã VAT)
W815 x D(815-1240) x H1240 mm
16.786.000 (Đã VAT)
W440 x D540 x H(900÷ 1025) mm
0 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
572.000 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
649.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H(935-1060) mm
1.133.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H935-1060 mm
1.001.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(955 – 1035) mm
1.243.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(985 – 1110) mm
1.133.000 (Đã VAT)