Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
640x630x(1220-1280 mm
3.569.500 (Đã VAT)
640x630x(1220-1280 mm
3.669.600 (Đã VAT)
700x730x1220-1280
2.759.900 (Đã VAT)
700 x 730 x 1220/1280mm
2.610.300 (Đã VAT)
670 x 700 x 1200-1265mm
3.089.900 (Đã VAT)
670 x 700 x 1200-1265mm
2.989.800 (Đã VAT)
W580xD650xH(1100-1200)mm
2.502.500 (Đã VAT)
W580xD650xH(1100-1200)mm
2.349.600 (Đã VAT)
W650xD670xH(1120-1240)mm
5.299.800 (Đã VAT)
670x620x(1110-1190)
2.750.000 (Đã VAT)
710x820x1220-1280mm
2.729.100 (Đã VAT)
W700xD600xH(1150-1230)mm.
2.860.000 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
4.299.900 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
4.416.500 (Đã VAT)
W660xD820xH(1090-1170)mm.
4.299.900 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
4.416.500 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm
8.703.200 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
8.599.800 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
8.703.200 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
8.599.800 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
8.704.300 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm
8.599.800 (Đã VAT)