Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W480xD470xH935m
1.281.500 (Đã VAT)
400x450x1000/1220
1.320.000 (Đã VAT)
420x470x940/1160mm
1.144.000 (Đã VAT)
W400 x D400 x H900-1120mm
1.595.000 (Đã VAT)
500x500x850/1070mm
1.320.000 (Đã VAT)
W400xD400xH680/901
1.320.000 (Đã VAT)
W400xD400xH680/900
1.870.000 (Đã VAT)
460x460x750/970mm
9.944.000 (Đã VAT)
400x400x570-790mm
1.045.000 (Đã VAT)
400x400x570-790mm
1.045.000 (Đã VAT)
400x400x570-790mm
1.045.000 (Đã VAT)
420x500x980/1200mm
1.144.000 (Đã VAT)
480x480x(860-1080)mm
1.474.000 (Đã VAT)
420x470x940/1160mm
1.144.000 (Đã VAT)
450x470x(810-1030)mm
1.430.000 (Đã VAT)
W450xD460xH630/840
1.270.500 (Đã VAT)
400x470x(680-900)mm
1.139.600 (Đã VAT)
400x400x(450/570)
946.000 (Đã VAT)
400x400x570-790mm
946.000 (Đã VAT)
400x400x570-790mm
902.000 (Đã VAT)
400x400x570-790mm
984.500 (Đã VAT)