Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
640x630x(1220-1280 mm
4.449.500 (Đã VAT)
640x630x(1220-1280 mm
4.581.500 (Đã VAT)
700x730x1220-1280
3.590.400 (Đã VAT)
700 x 730 x 1220/1280mm
3.399.000 (Đã VAT)
670 x 700 x 1200-1265mm
4.020.500 (Đã VAT)
670 x 700 x 1200-1265mm
3.889.600 (Đã VAT)
W580xD650xH(1100-1200)mm
3.040.400 (Đã VAT)
W580xD650xH(1100-1200)mm
2.849.000 (Đã VAT)
W650xD670xH(1120-1240)mm
6.567.000 (Đã VAT)
670x620x(1110-1190)
3.559.600 (Đã VAT)
710x820x1220-1280mm
3.459.500 (Đã VAT)
W700xD600xH(1150-1230)mm.
3.690.500 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
5.621.000 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
5.621.000 (Đã VAT)
W660xD820xH(1090-1170)mm.
5.621.000 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
0 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm
0 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
11.297.000 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
0 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
11.682.000 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
0 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm
11.297.000 (Đã VAT)