Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
640x630x(1220-1280 mm
3.819.200 (Đã VAT)
640x630x(1220-1280 mm
3.927.000 (Đã VAT)
700x730x1220-1280
3.070.100 (Đã VAT)
700 x 730 x 1220/1280mm
2.906.200 (Đã VAT)
670 x 700 x 1200-1265mm
3.437.500 (Đã VAT)
670 x 700 x 1200-1265mm
3.328.600 (Đã VAT)
W580xD650xH(1100-1200)mm
2.602.600 (Đã VAT)
W580xD650xH(1100-1200)mm
2.443.100 (Đã VAT)
W650xD670xH(1120-1240)mm
5.897.100 (Đã VAT)
670x620x(1110-1190)
3.060.200 (Đã VAT)
710x820x1220-1280mm
2.838.000 (Đã VAT)
W700xD600xH(1150-1230)mm.
3.180.100 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
4.592.500 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
4.593.600 (Đã VAT)
W660xD820xH(1090-1170)mm.
4.471.500 (Đã VAT)
W660xD810xH1070-1110mm.
4.592.500 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm
9.050.800 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
9.053.000 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
8.943.000 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
8.943.000 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm.
9.053.000 (Đã VAT)
W710xD900xH1140-1190mm
9.050.800 (Đã VAT)