Bán hàng: 0918 74 8338 - 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W915 x D450 x H950 mm
1.595.000 (Đã VAT)
W440 x D540 x H(900÷ 1025) mm
484.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
423.500 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830 mm
2.420.000 (Đã VAT)
W914 x D450 x H1830 mm
2.552.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H2000mm
4.070.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x 1830 mm
2.310.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830 mm
2.502.500 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830 mm
2.651.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H(935-1060) mm
858.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x 1830 mm
2.827.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H935-1060 mm
770.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x 1830 mm
2.783.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(955 – 1035) mm
1.028.500 (Đã VAT)
W1367 x D450 x H1830 mm
3.949.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(985 – 1110) mm
858.000 (Đã VAT)
W1350 x D450 x 1830 mm
3.707.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H915 mm
1.155.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H915 mm
1.501.500 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
704.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
687.500 (Đã VAT)
W1400 x D700 x H750 mm
2.158.200 (Đã VAT)
W1400 x D700 x H750 mm
1.818.300 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
1.574.100 (Đã VAT)
W1200 x D700 x H750 mm
2.055.900 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
1.505.900 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H750 mm
1.982.200 (Đã VAT)
W1600 x D700 x H750 mm
2.333.100 (Đã VAT)
MỚI
W1600 x D700 x H750 mm
1.948.100 (Đã VAT)