Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1350 x D500 x H1850
4.400.000 (Đã VAT)
L620xW450xH1830
3.190.000 (Đã VAT)
L1530xW450xH1830
5.500.000 (Đã VAT)
1000xW450xH1950
3.410.000 (Đã VAT)
1155x580x1800
4.180.000 (Đã VAT)
W1400xD500xH1830
3.960.000 (Đã VAT)
W1400xD500xH1830
3.850.000 (Đã VAT)
W1855xD500xH1970
5.940.000 (Đã VAT)
W1300x D 550x H 1970
4.950.000 (Đã VAT)
1400x500x1970mm
4.290.000 (Đã VAT)
W1400xD500xH1980
4.785.000 (Đã VAT)
915x450x1830 mm.
2.563.000 (Đã VAT)
945x550x1830mm cao
3.080.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1950mm
3.080.000 (Đã VAT)
1400x500x1830mm
3.795.000 (Đã VAT)
W915 x D500 x H1830mm
3.659.700 (Đã VAT)
W1000xD500xH1950mm.
3.140.500 (Đã VAT)
W1350xD500xH1950mm.
4.251.500 (Đã VAT)
W1800xD500xH1950
5.610.000 (Đã VAT)
915x500x1830
2.759.900 (Đã VAT)
W915xD500xH1830
2.759.900 (Đã VAT)
W1400 x D500 x H1830 mm
3.800.500 (Đã VAT)
D1850xR550xC1970mm
6.050.000 (Đã VAT)
MỚI
W1350 x D500 x H1950 mm
4.565.000 (Đã VAT)
W1800 X D500 X H1950 (mm)
5.973.000 (Đã VAT)
W1250 x D550 x H1950 mm
4.675.000 (Đã VAT)
W1780 x D550 x H1950 mm
6.886.000 (Đã VAT)
MỚI
W1270 x D550 x H1950 mm
4.895.000 (Đã VAT)
W1800 x D500 x H1950mm
5.500.000 (Đã VAT)
W1000 x D500 x H1830 mm
2.920.500 (Đã VAT)