Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W420 x D490 x H735--855mm
545.600 (Đã VAT)
W560xD570xH(840-940)mm
770.000 (Đã VAT)
430x500x(840-940 ) mm
715.000 (Đã VAT)
440x500x(760-860 ) mm
749.100 (Đã VAT)
W420 x D515 x H770-890mm
530.200 (Đã VAT)
W420 x D520 x H785-910mm
611.600 (Đã VAT)
W420 x D530 x H895-1020mm
576.400 (Đã VAT)
W610 x D520 x H(900-1025) mm
1.324.400 (Đã VAT)
W590 x D600 x H875-930
1.324.400 (Đã VAT)
W600 x D490 x H815-935mm
600.600 (Đã VAT)
440x500x(760-860 ) mm
814.000 (Đã VAT)