Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W420 x D490 x H735--855mm
627.000 (Đã VAT)
W560xD570xH(840-940)mm
880.000 (Đã VAT)
430x500x(840-940 ) mm
825.000 (Đã VAT)
440x500x(760-860 ) mm
836.000 (Đã VAT)
W420 x D515 x H770-890mm
530.200 (Đã VAT)
W420 x D520 x H785-910mm
709.500 (Đã VAT)
W420 x D530 x H895-1020mm
676.500 (Đã VAT)
W610 x D520 x H(900-1025) mm
1.518.000 (Đã VAT)
W590 x D600 x H875-930
1.529.000 (Đã VAT)
W600 x D490 x H815-935mm
748.000 (Đã VAT)
440x500x(760-860 ) mm
913.000 (Đã VAT)