Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W590 x D(670÷1610) x H(1130÷1210) mm
2.145.000 (Đã VAT)
W590 x D(620÷1610) x H(1250÷910) mm
2.475.000 (Đã VAT)
W645 x D(645÷1600) x H(1040÷1165) mm
3.256.000 (Đã VAT)
W650 x D660 x H(1150÷1230) mm
1.672.000 (Đã VAT)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.210.000 (Đã VAT)
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
4.455.000 (Đã VAT)
W680 x D(680÷870) x H(1000÷1080)mm
5.005.000 (Đã VAT)
W680 x D(680÷870) x H(1000÷1080)mm
2.915.000 (Đã VAT)
W815 x D(815-1240) x H1240 mm
13.090.000 (Đã VAT)
W440 x D540 x H(900÷ 1025) mm
484.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
423.500 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H(935-1060) mm
858.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H935-1060 mm
770.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(955 – 1035) mm
1.028.500 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(985 – 1110) mm
858.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
704.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
687.500 (Đã VAT)
W550 x D710 x H1120/1220 mm
1.799.600 (Đã VAT)
W550 x D690 x H920/1020 mm
1.661.000 (Đã VAT)
W590 x D560 x H840 mm
1.280.400 (Đã VAT)
W600xD700xH(1160-1260)mm
2.750.000 (Đã VAT)
W600xD700xH(1160-1260)mm
2.601.500 (Đã VAT)
W620xD670 x H111 -1190mm
3.399.000 (Đã VAT)
W600 x D690 x H860/960mm
2.700.500 (Đã VAT)
W600 x D690 x H1095/1180mm
4.099.700 (Đã VAT)
W590 x D690 x H1095/1180mm
4.301.000 (Đã VAT)
W590 x D690 x H860/960mm
2.799.500 (Đã VAT)
W):590,(D):610(H):920-1000 mm.
1.300.200 (Đã VAT)
W):590,(D):610(H):920-1000 mm.
1.449.800 (Đã VAT)