Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.552.000 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
2.233.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.810.500 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
2.491.500 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
1.100.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
1.045.000 (Đã VAT)
W650xD450xH720
770.000 (Đã VAT)