Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.343.000 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
2.046.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.552.000 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
2.266.000 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
1.034.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
1.089.000 (Đã VAT)
W650xD450xH720
781.000 (Đã VAT)