Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W2400 x D1200 x H750mm..
3.520.000 (Đã VAT)
W1800xD1600xH750mm
8.000.300 (Đã VAT)
1600x1600x750
5.390.000 (Đã VAT)
W1800xD1600xH740
7.238.000 (Đã VAT)
W1800xD900xH750
3.454.000 (Đã VAT)
W1800xD900xH750mm
2.739.000 (Đã VAT)
1800x880x750mm
3.976.500 (Đã VAT)
W2000xD2000xH750mm.
7.799.000 (Đã VAT)
1800x900x750mm
4.510.000 (Đã VAT)
2200 x 2200x760mm
9.515.000 (Đã VAT)