Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1200 x D600 x H1800 mm
2.365.000 (Đã VAT)
Rộng 1190 x Sâu 580 x Cao 1430 mm
2.497.000 (Đã VAT)
Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1545 mm
1.870.000 (Đã VAT)
Rộng 1200 x Sâu 700 x Cao 1800 mm
3.195.500 (Đã VAT)
W836 x D500 x H1050 mm
2.420.000 (Đã VAT)
W1200 x D680 x H1800mm
3.074.500 (Đã VAT)
W1200 x D680 x H1800mm
2.640.000 (Đã VAT)
W1000 x D550 x H1600 mm
1.870.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H1880 mm
4.840.000 (Đã VAT)
W1200 x D600 x H1800
2.310.000 (Đã VAT)
W1050 x D600 x H1800 mm
1.694.000 (Đã VAT)
W1200 xD 680 x H1800mm
2.420.000 (Đã VAT)
W1000 x D550 x H1600mm
1.650.000 (Đã VAT)