Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
Rộng 1800 x Sâu 450 x Cao 2021 mm
7.150.000 (Đã VAT)
W800 x D420 x H2018mm
2.425.500 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H 2036
5.808.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H 2036
4.086.500 (Đã VAT)
W2400 x D450 x H 2036
11.550.000 (Đã VAT)
W2600 x D450 x H 2036
10.604.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H2000mm
9.559.000 (Đã VAT)
W800 x D400 x H2000mm
10.329.000 (Đã VAT)
W3600 x D450 x H 2036
16.588.000 (Đã VAT)
W1200 x D410 x H 2036
5.478.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H 2036
4.031.500 (Đã VAT)
W1000 x D410 x H 1793
2.709.300 (Đã VAT)
W800 x D450 x H 2036
4.086.500 (Đã VAT)
W1800 x D435 x H 2002
7.799.000 (Đã VAT)
W1800 x D402 x H 2002
7.931.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H 2036
5.808.000 (Đã VAT)
Tủ tài liệu