Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.343.000 (Đã VAT)
W800xD695xH550 – 760mm
2.046.000 (Đã VAT)
W1.150xD725xH 550 – 760mm.
2.552.000 (Đã VAT)
W800xD695x H550 – 760mm
2.266.000 (Đã VAT)
W800 x D500 x H550-760 mm
1.034.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H720 mm
1.089.000 (Đã VAT)
W650xD450xH720
781.000 (Đã VAT)
W590 x D690 x H860/960mm
3.209.800 (Đã VAT)
W640x1900x620
3.122.900 (Đã VAT)
W1900 x D914 x H800mm
1.265.000 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
1.980.000 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
2.420.000 (Đã VAT)
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)
1.870.000 (Đã VAT)
803.000 (Đã VAT)
W1807 x D350 x H1132 mm
4.532.000 (Đã VAT)
W916 x D350 x H1132 mm
2.453.000 (Đã VAT)
W1510 x D350 x H1132 mm
3.850.000 (Đã VAT)
W1213 x D350 x H1132 mm
3.146.000 (Đã VAT)
W1100 x D856 x H860mm
869.000 (Đã VAT)
W1200 x D850 x H750mm
781.000 (Đã VAT)
1200x450x750 mm
1.023.000 (Đã VAT)
1200x930x750
880.000 (Đã VAT)
1200x820x750
792.000 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
495.000 (Đã VAT)
Bàn: 700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
165.000 (Đã VAT)
W480 x D300 xH200mm
126.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
385.000 (Đã VAT)
W800 x D450 x H400mm
357.500 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
695.200 (Đã VAT)