Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
Rộng 628 x Sâu 636 x Cao 1006 mm
11.473.000 (Đã VAT)
Rộng 592 x Sâu 618 x Cao 888 mm
10.708.500 (Đã VAT)
Rộng 592 x Sâu 618 x Cao 585 mm
8.217.000 (Đã VAT)
Rộng 528 x Sâu 508 x Cao 780mm
6.627.500 (Đã VAT)
Rộng 628 x Sâu 636 x Cao 1006 mm
11.060.500 (Đã VAT)
Rộng 592 x Sâu 618 x Cao 888 mm
10.059.500 (Đã VAT)
Rộng 528 x Sâu 508 x Cao 780mm
6.182.000 (Đã VAT)
W524 x D465 x H887 mm
2.970.000 (Đã VAT)
W475 x D372 x H755 mm
2.475.000 (Đã VAT)
W475 x D372 x H755 mm
2.112.000 (Đã VAT)
W460 x D372 x H670 mm
1.826.000 (Đã VAT)
W358 x D370 x H555 mm
1.606.000 (Đã VAT)
W710 x D502 x H1200
5.918.000 (Đã VAT)
W472 x D352 x H709mm
3.245.000 (Đã VAT)
W560 x D400 x H879mm
4.070.000 (Đã VAT)
W541 x D370 x H809mm
3.696.000 (Đã VAT)
W710 x D502 x H1200 mm
5.115.000 (Đã VAT)
W560 x D400 x H879mm(đặt hàng)
3.448.500 (Đã VAT)
W420 x D380 x H200mm
2.117.500 (Đã VAT)
W415 x D340 x H609
1.765.500 (Đã VAT)
W709 x D485 x H1200 mm
6.248.000 (Đã VAT)
W775 x D590 x H1400 mm
9.872.500 (Đã VAT)
W530 x D370 x H809 mm
2.824.800 (Đã VAT)
W609 x D435 x H1005 mm
3.047.000 (Đã VAT)
W560 x D400 x H879 mm
2.920.500 (Đã VAT)
W535 x D370 x H809 mm
2.306.700 (Đã VAT)
W483 x D340 x H709 mm
1.991.000 (Đã VAT)
W350 x D250 x H250mm
1.661.000 (Đã VAT)
W609 x D435 x H1005mm
3.553.000 (Đã VAT)