Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W1000 x D450 x H1830mm
2.530.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
2.343.000 (Đã VAT)
915x450x1830 mm.
2.563.000 (Đã VAT)
L915xW450xH1830
2.585.000 (Đã VAT)
945x550x1830mm cao
3.080.000 (Đã VAT)
1340x450x1830
3.685.000 (Đã VAT)
1000x450x1830mm
2.772.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
2.447.500 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
2.469.500 (Đã VAT)
1000x450x1830 mm
2.695.000 (Đã VAT)
1400x500x1830mm
3.795.000 (Đã VAT)
1340x450x1830
3.795.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830mm
2.684.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
2.783.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830mm
3.921.500 (Đã VAT)
D1850xR550xC1970mm
6.050.000 (Đã VAT)
W1100 x D856 x H860mm
869.000 (Đã VAT)
W1200 x D850 x H750mm
781.000 (Đã VAT)
1200x450x750 mm
1.023.000 (Đã VAT)
1200x930x750
880.000 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
495.000 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
165.000 (Đã VAT)
W480 x D300 xH200mm
126.500 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
385.000 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
695.200 (Đã VAT)
1200x900x610
1.067.000 (Đã VAT)
1200x900x650
1.375.000 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
660.000 (Đã VAT)
1200x500x630mm
588.500 (Đã VAT)
1200x500x690mm
599.500 (Đã VAT)