Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
1.028.500 (Đã VAT)
W590 x D740 x H(1020-1145)mm
1.485.000 (Đã VAT)
W590 x D740 x H(1020-1145)mm
3.168.000 (Đã VAT)
W630 x D700 x H(1020-1100) mm
2.519.000 (Đã VAT)
W630 x D700 x H(1020-1100) mm
4.180.000 (Đã VAT)
W650 x D650 x H(1095 ÷ 1220) mm
1.578.500 (Đã VAT)
W650 x D650 x H(1095 ÷ 1220) mm
2.728.000 (Đã VAT)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
1.787.500 (Đã VAT)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.937.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
2.618.000 (Đã VAT)
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
3.190.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
1.859.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
1.683.000 (Đã VAT)
W660 x D(730-1520) x H(1160-1215) mm
4.576.000 (Đã VAT)
W650 x D720 x H(1075-1130) mm
2.915.000 (Đã VAT)
W650 x D720 x H(1075-1130) mm
3.058.000 (Đã VAT)
W645 x D740 x H1120 - 1175mm
3.696.000 (Đã VAT)
W660x D750 x H1160-1215 mm
3.960.000 (Đã VAT)
W2400 x D1200 x H(750-1070) mm
14.685.000 (Đã VAT)
W2400 x D1200 x H(750-1070) mm
6.380.000 (Đã VAT)
W535 x D640 x H970 mm
1.243.000 (Đã VAT)
W590 x D(670÷1610) x H(1130÷1210) mm
2.563.000 (Đã VAT)
W590 x D(620÷1610) x H(1250÷910) mm
2.948.000 (Đã VAT)
W645 x D(645÷1600) x H(1040÷1165) mm
3.828.000 (Đã VAT)
W650 x D660 x H(1150÷1230) mm
1.672.000 (Đã VAT)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.573.000 (Đã VAT)
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
5.225.000 (Đã VAT)
W680 x D(680÷870) x H(1000÷1080)mm
5.918.000 (Đã VAT)
W680 x D(680÷870) x H(1000÷1080)mm
3.410.000 (Đã VAT)
W815 x D(815-1240) x H1240 mm
15.840.000 (Đã VAT)
NỘI THẤT HÒA PHÁT