Bán hàng: 0904040588 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
2.640.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H950 mm
1.430.000 (Đã VAT)
W440 x D540 x H(900÷ 1025) mm
484.000 (Đã VAT)
MỚI
W420 x D540 x H(735-860) mm
423.500 (Đã VAT)
W560 x D540 x H(900÷ 1025) mm
506.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830 mm
2.420.000 (Đã VAT)
W914 x D450 x H1830 mm
2.552.000 (Đã VAT)
W1200 x D450 x H2000mm
4.070.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x 1830 mm
2.310.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H1830 mm
2.502.500 (Đã VAT)
W1000 x D450 x H1830 mm
2.651.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H(935-1060) mm
858.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x 1830 mm
2.827.000 (Đã VAT)
W570 x D630 x H935-1060 mm
770.000 (Đã VAT)
W1000 x D450 x 1830 mm
2.783.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(955 – 1035) mm
1.028.500 (Đã VAT)
W1367 x D450 x H1830 mm
3.949.000 (Đã VAT)
W560 x D570 x H(985 – 1110) mm
858.000 (Đã VAT)
W640 x D670 x H(1115÷1240) mm
1.056.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H915 mm
1.155.000 (Đã VAT)
W915 x D450 x H915 mm
1.501.500 (Đã VAT)
W680 x D780 x H(1175-1230) mm
5.203.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
704.000 (Đã VAT)
W670 x D710 x H(1045-1100) mm
3.949.000 (Đã VAT)
W545 x D530 x H910-1135mm
687.500 (Đã VAT)
W680 x D780 x H1175 ÷ 1230mm
4.455.000 (Đã VAT)
MỚI
W700 x D810 x H(1155-1210) mm
4.499.000 (Đã VAT)
W690 x D780 x H(1175÷1230) mm
4.004.000 (Đã VAT)
W660 x D740 x H(1100÷1155) mm
3.701.500 (Đã VAT)
W750 x D760 x H1290 mm
11.715.000 (Đã VAT)
NỘI THẤT HÒA PHÁT