Bán hàng: 0904 990 378 024 6660 3838
Danh mục
Hãng
Giá
W590 x D740 x H(1020-1145)mm
1.471.800 (Đã VAT)
W590 x D740 x H(1020-1145)mm
2.766.500 (Đã VAT)
W630 x D700 x H(1020-1100) mm
2.647.700 (Đã VAT)
W630 x D700 x H(1020-1100) mm
0 (Đã VAT)
W650 x D650 x H(1095 ÷ 1220) mm
1.412.400 (Đã VAT)
W650 x D650 x H(1095 ÷ 1220) mm
2.401.300 (Đã VAT)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
1.589.500 (Đã VAT)
W640 x D720 x H(1105 ÷ 1160) mm
2.471.700 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
2.354.000 (Đã VAT)
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
2.824.800 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
1.672.000 (Đã VAT)
W620 x D670 x H(1075 ÷ 1130) mm
1.530.100 (Đã VAT)
W690 x D755 x H1100-1155mm
3.248.520 (Đã VAT)
W690 x D755 x H1100-1155mm
3.672.240 (Đã VAT)
W660 x D(730-1520) x H(1160-1215) mm
4.119.500 (Đã VAT)
W650 x D720 x H(1075-1130) mm
2.648.250 (Đã VAT)
W650 x D720 x H(1075-1130) mm
2.718.870 (Đã VAT)
W645 x D740 x H1120 - 1175mm
3.119.050 (Đã VAT)
W690 x D750 x H(1160-1215) mm
5.119.950 (Đã VAT)
W660x D750 x H1160-1215 mm
3.531.000 (Đã VAT)
W2400 x D1200 x H(750-1070) mm
13.073.500 (Đã VAT)
W2400 x D1200 x H(750-1070) mm
5.777.200 (Đã VAT)
W535 x D640 x H970 mm
1.118.700 (Đã VAT)
W590 x D(670÷1610) x H(1130÷1210) mm
2.295.700 (Đã VAT)
W590 x D(620÷1610) x H(1250÷910) mm
2.695.000 (Đã VAT)
W645 x D(645÷1600) x H(1040÷1165) mm
3.483.700 (Đã VAT)
W650 x D660 x H(1150÷1230) mm
1.672.000 (Đã VAT)
W600 x D540 x H(1040÷1165) mm
1.294.700 (Đã VAT)
W680xD(680÷870)xH(1000÷1080)
4.767.400 (Đã VAT)
NỘI THẤT HÒA PHÁT