Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
W1100 x D856 x H860mm
0 (Đã VAT)
W1200 x D850 x H750mm
0 (Đã VAT)
1200x450x750 mm
0 (Đã VAT)
1200x930x750
0 (Đã VAT)
W910 x D480 x H730mm
0 (Đã VAT)
(W)585xD405x(H)200mm.
0 (Đã VAT)
W480 x D300 xH200mm
0 (Đã VAT)
W910 x D485 x H500mm
0 (Đã VAT)
400x(350x440)x(701-791)mm
0 (Đã VAT)
1200x900x610
0 (Đã VAT)
1200x900x650
0 (Đã VAT)
Bàn:700x450x(670-750)
0 (Đã VAT)
1200x500x630mm
0 (Đã VAT)
1200x500x690mm
0 (Đã VAT)
400x360x410/690mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
415x455x900mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
330x310x340/570mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
800x500x(580-732) Ghế: 400x440x(340-430)
0 (Đã VAT)
W1200xD500xH570
0 (Đã VAT)
W910 x D485 x H550mm
0 (Đã VAT)
1200x900x750 mm
0 (Đã VAT)
B:700x500x(590-680)
0 (Đã VAT)
W450 x D430 x H860mm(hàng đặt)
0 (Đã VAT)
W2400 x D920 x H750mm
0 (Đã VAT)
1200x900x650mm
0 (Đã VAT)
W950 x D480 x H725mm
0 (Đã VAT)
W900 x D450 x H500mm
0 (Đã VAT)