Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
w1600xd900x760
0 (Đã VAT)
W1400-1800xD900xH760(mm).
0 (Đã VAT)
W700 x D600 x H750 mm
0 (Đã VAT)
W560 x D595 x H905 mm
0 (Đã VAT)
1 bàn,2 ghế
0 (Đã VAT)
W465 x D525 x H820mm
0 (Đã VAT)
W465 x D490 x H835mm
0 (Đã VAT)
W460 x D530 x H730mm
0 (Đã VAT)
W560 x D500 x H800mm
0 (Đã VAT)
W460 x D525 x H815mm
0 (Đã VAT)
585x405x290
0 (Đã VAT)
W750 x D510 x H290mm
0 (Đã VAT)
900x900x720mm
0 (Đã VAT)
1600x800x750
0 (Đã VAT)
1600x800x750
0 (Đã VAT)
Ø600 x H950 ÷ 1070mm
0 (Đã VAT)
W440 x D585 x H980 mm
0 (Đã VAT)
1 bàn+ 4 ghế
0 (Đã VAT)
1 bàn+4 ghế
0 (Đã VAT)
1 bàn + 6 ghế
0 (Đã VAT)
Ø900 x 720mm
0 (Đã VAT)
Bàn BA116: W1300 x D800 x H760 mm - Ghế GA116: W450 x D520 x H940 mm
0 (Đã VAT)
Bàn BA119: W1300 x D800 x H760 mm - Ghế GA119: W440 x D480 x H900 mm
0 (Đã VAT)