Bán hàng: 0904 990 378 0918748338
Danh mục
Hãng
Giá
Ø700x18mm
385.000 (Đã VAT)
Ø600x18mm
275.000 (Đã VAT)
680mm x 340mm x 720mm
341.000 (Đã VAT)
7000mm x 400mm x 720mm
2.409.000 (Đã VAT)
430mm x 430mm x 710mm
1.463.000 (Đã VAT)
450mm x 450mm x 720mm
330.000 (Đã VAT)
W450 xD 450 x H675/935
1.034.000 (Đã VAT)
1.639.000 (Đã VAT)
W2400xD400xH1800mm.
8.514.000 (Đã VAT)
1200x300x950
2.651.000 (Đã VAT)
W950xD300xH950
2.420.000 (Đã VAT)
W2200 x D400 x H1950mm
17.484.500 (Đã VAT)
W1200xD400xH1950
6.556.000 (Đã VAT)
W600xD600xH740mm
0 (Đã VAT)
W550xD540xH720mm
0 (Đã VAT)
600xW600xH720
0 (Đã VAT)
Nội Thất Khu Công Cộng